Siirry suoraan sisältöön

Muut sähköliiketoiminnat

Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnoista sekä urakointiliiketoiminnasta.

Tuloslaskelma1.1. – 31.12.20231.1.-31.12.2022
SÄHKÖNMYYNTI JA TUOTANTO
Liikevaihto6 234 571,156 213 563,98
Liiket. muut tuotot19 254,884 753,48
6 253 826,036 218 317,46
Materiaalit ja palvelut
– Aineet, tarvikkeet ja tavarat6 211 965,416 418 643,57
– Ulkopuoliset palvelut92 006,0794 858,42
Henkilöstökulut
– Palkat ja palkkiot112 599,64128 901,64
– Henkilösivukulut18 477,3024 784,94
Poistot ja arvonalennukset
– Poistot muista hyödykkeistä38 407,1931 775,79
Liiketoiminnan muut kulut
– Vuokrakulut7 619,044 099,80
– Liiketoiminnan muut kulut90 562,2294 151,47
Liikevoitto (-tappio)-317 810,84-578 898,17
Rahoitustuotot ja -kulut
– Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,000,00
– Muut korko- ja rahoitustuotot4 023,212 025,04
– Korkokulut ja muut rahoituskulut110 544,7460 666,43
– Arvonalentumiset pysien vastaavien osakkeista-66 677,61-1 835 788,81
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-491 009,98-2 473 328,37
Tilinpäätössiirrot
– Poistoeron muutos muista hyödykkeistä1 957,76-5 764,99
Tuloverot 0,006 444,97
Tilikauden tulos-489 052,22-2 485 538,33
TASE31.12.202331.12.2022
SÄHKÖNMYYNTI JA TUOTANTO
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
– Koneet ja kalusto315 319,60411 369,41
– Keskeneräiset hankinnat283 002,99251 669,44
598 322,59663 038,85
Sijoitukset
– Osakkeet ja sijoitukset873 907,76770 572,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
– Myyntisaamiset1 023 884,431 148 840,96
– Siirtosaamiset135 426,11263 535,31
1 159 310,541 412 376,27
Rahat ja pankkisaamiset-1 198 670,21-307 346,22
Vastaavaa yhteensä1 432 870,682 538 641,40
VASTATTAVAA
Oma pääoma
– Osakepääoma4 700,004 700,00
– Ylikurssirahasto34 832,1134 832,11
– Edellisten tilikausien voitto (tappio)-5 210 617,22-2 725 078,89
– Tilikauden voitto (tappio)-489 052,22-2 485 538,33
-5 660 137,33-5 171 085,11
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero-7 569,77-5 612,01
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen
– Lainat rahoituslaitoksilta4 967 828,945 239 342,10
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen
– Lainat rahoituslaitoksilta324 144,74471 786,23
Lyhytaikainen koroton
– Ostovelat1 528 186,121 812 194,13
– Siirto- ja muut velat280 417,98192 016,06
1 808 604,102 004 210,19
Vastattavaa yhteensä1 432 870,682 538 641,40
Tuloslaskelma1.1. – 31.12.20231.1.-31.12.2022
URAKOINTILIIKETOIMINTA
Liikevaihto857 612,14455 797,39
Liiket. muut tuotot0,000,00
857 612,14455 797,39
Materiaalit ja palvelut
– Aineet, tarvikkeet ja tavarat443 951,67139 101,42
– Ulkopuoliset palvelut58 395,0941 153,36
Henkilöstökulut
– Palkat ja palkkiot231 999,75171 713,98
– Eläkekulut39 439,5832 500,49
Poistot ja arvonalennukset
– Poistot muista hyödykkeistä2 854,642 708,23
Liiketoiminnan muut kulut
– Vuokrakulut5 714,408 883,00
– Liiketoiminnan muut kulut39 968,6558 418,45
Liikevoitto (-tappio)35 288,361 318,46
Rahoitustuotot ja -kulut
– Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,000,00
– Muut korko- ja rahoitustuotot0,00296,86
– Korkokulut ja muut rahoituskulut0,000,00
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja35 288,361 615,32
Tilinpäätössiirrot
– Poistoeron muutos muista hyödykkeistä-868,51-762,81
Tuloverot 4 614,9614,31
Tilikauden tulos29 804,89838,20
TASE31.12.202331.12.2022
URAKOINTILIIKETOIMINTA
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
– Koneet ja kalusto11 418,5611 115,82
– Keskeneräiset hankinnat0,000,00
11 418,5611 115,82
Sijoitukset
– Osakkeet ja sijoitukset0,000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
– Myyntisaamiset234 062,87203 810,14
– Siirtosaamiset34 208,7769 390,29
268 271,64273 200,43
Rahat ja pankkisaamiset468 009,19389 605,57
Vastaavaa yhteensä747 699,39673 921,82
VASTATTAVAA
Oma pääoma
– Osakepääoma4 700,004 700,00
– Ylikurssirahasto34 832,1134 832,11
– Edellisten tilikausien voitto (tappio)540 791,68539 953,48
– Tilikauden voitto (tappio)29 804,89838,20
610 128,68580 323,79
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero-4 124,06-4 992,57
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen
– Lainat rahoituslaitoksilta0,000,00
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen
– Lainat rahoituslaitoksilta0,000,00
Lyhytaikainen koroton
– Ostovelat11 890,723 198,22
– Siirto- ja muut velat129 804,0595 392,38
141 694,7798 590,60
Vastattavaa yhteensä747 699,39673 921,82
Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä