Siirry suoraan sisältöön

Sähkökatkoista maksettavat vakiokorvaukset

Sähkömarkkinalakiin säädetyt uudet aikarajat sähkönjakelun keskeytyksistä maksettaville vakiokorvauksille tulevat voimaan 1.1.2024

Sähkömarkkinalain 100 §:ssä säädetään sähkökatkoihin liittyvistä vakiokorvauksista. Vakiokorvauksen määrittämisen aikarajoja muutettiin 1.8.2021 voimaan tulleella lakimuutoksella kompensaationa sille, että sähkömarkkinalain 51 §:n mukaisten jakeluverkon toimintavarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa pidennettiin.

Uusien vakiokorvausten määräytymisen aikarajojen mukaan vakiokorvauksia maksetaan vuotuisesta siirtopalvelumaksusta:

  • 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia;
  • 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 48 tuntia;
  • 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 48 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia;
  • 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia;
  • 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia;
  • 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia.


Enimmäiskorvausmäärä ja korvauksen maksamisperiaatteet säilyvät ennallaan. Muutos vakiokorvausten aikarajoista tulee voimaan 1.1.2024. Niin ikään ennen 1.1.2024 alkaneeseen ja vuodenvaihteen yli jatkuneeseen keskeytykseen sovelletaan uusia aikarajoja.

Avainsanat Sähkökatko, Sähkömarkkinalaki , Verkkopalvelu , Verkkopalvelumaksu

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä