Siirry suoraan sisältöön

Tilapäisliittymät rakentamisen aikana

Oletko rakentamassa uutta kiinteistöä? Lue alla olevat ohjeet Naantalin Energian sähkönjakeluverkkoon liittymisestä.

Sähköä tarvitaan jo rakentamisen aikana. Ensisijaisesti kannattaa aina tehdä pysyvä liittymissopimus, mutta hyvä vaihtoehto on myös niin sanottu tilapäisliittymä.

Tilapäisen liittymissopimuksen maksimivoimassaoloaika on kaksi vuotta sähköntoimituksen alkamispäivästä. Sopimus päättyy tämän ajan kuluttua ilman erillistä irtisanomista. Mikäli liittymää halutaan käyttää tämän jälkeen, on tilapäinen liittymä muutettava pysyväksi liittymäksi maksamalla hinnaston mukainen liittymismaksu.

Tilapäisliittymästä tehdään kirjallinen liittymissopimus, ja se laskutetaan tapauskohtaisesti. Tilapäisten liittymien liittymismaksua ei palauteta liittyjälle.

Jos tilapäinen liittymä ei sijaitse olemassa olevan sähköverkon välittömässä läheisyydessä, joudutaan rakentamaan tilapäinen liittymisjohto. Tilapäinen liittymisjohto tehdään kokonaisuudessaan laskutyönä. Liittyjä voi rakentaa tilapäisen liittymisjohdon hallinnassaan olevan alueen osalta. Tällöin liittymän mittaus ja pääsulakkeet sijoitetaan liittyjän rakentaman johdon alkupäähän.

Niissä tapauksissa, joissa tarvittavaa sähkötehoa ei voida antaa pienjänniteverkosta tai työmaan sähkölaitteet voivat häiritä muiden liittyjien sähkönkäyttöä, tilapäisliittymä toteutetaan keskijänniteliittymänä. Työmaa-aikaisen muuntamon hankinta ja käyttö kuuluvat liittyjän vastuulle.

Mikäli ennalta tiedetään sähkönkäyttötarpeen jäävän lyhytaikaiseksi kuten rakennustyömailla, huvitilaisuuksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa, ei liittymismaksua peritä.

Lisätiedot ja tilaukset:

Jarno Ala-Kokko
puh. (02) 436 2912

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä