Siirry suoraan sisältöön

Sähköistä asiaa – mitkä asiat vaikuttavat sähkön hintaan ja mistä sähkölaskun loppusumma koostuu?

Kuluneina vuosina olemme tottuneet sähkön hinnan suuriin vaihteluihin, ja sähkön hinnan seuraaminen on käynyt tutuksi myös kuluttajille. Epävarmat ajat ja markkinat aiheuttavat kuitenkin edelleen hintojen vaihtelua jatkossa.

Päivien pidentyessä ja ilmojen lämmetessä on sähkölaskuja ajatellen koittamassa myös valoisammat ajat. Kulunut talvi oli pitkä ja kylmä, ja se näkyi kotitalouksien sähkölaskuissa. Talvella sähkön kulutus on suurempaa, sillä sähköä kuluu enemmän lämmitykseen ja valaistukseen. Talvisin aikaa kuluu usein myös enemmän sisätiloissa. Kovat pakkaset kasvattavat kysyntää, jolloin se näkyy sähköpörssin markkinahinnassa ja energian tuotantokustannuksissa. Tavallisesti keväällä ja kesällä sähkön hinta laskee tuntuvasti. Tämä on perinteisesti johtunut kysynnän laskusta, mutta vaikuttajina ovat enenevässä määrin markkinan muutokset säästä riippuvaiseen tuotantoon (tuuli- ja aurinkovoima) sekä ajoittaiset markkinahäiriöt – kuten nyt oli ydinvoimaloiden pitkäksi venyneet huoltoseisokit.

Sähkön hintaan vaikuttavat tekijät

Sähkön hintaan sääolosuhteiden lisäksi vaikuttavat myös esimerkiksi polttoaineiden kustannukset, sähkön kysyntä sekä maailman poliittinen ja taloudellinen tilanne. Maaliskuussa sähkön tuotanto oli tavallista vähäisempää Olkiluoto 3:n huoltotöiden sekä heikompien tuuliolosuhteiden vuoksi. Sähkön hintaan nämä eivät kuitenkaan vaikuttaneen yhtä paljon kuin odotettiin, sillä helmikuun hintaan verrattuna sähkön hinta nousi keskimäärin vain yhden sentin kilowattitunnilta. Maaliskuussa sähkön kulutuksen vähenemiseen vaikutti erityisesti vähentynyt sähkön käyttö teollisuudessa poliittisten lakkojen seurauksena. Maailmantilanne ja epävakaat markkinat vaikuttavat tällä hetkellä sähkön hinnan vaihteluun ja ennustamisen vaikeuteen.

Mistä sähkölaskun hinta koostuu?

Sähkölaskun hinta muodostuu sähköenergian hinnan lisäksi sähkönsiirron hinnasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta.  Sähköenergian hintaan kuuluvat kulutusmaksu (snt/kWh) sekä perusmaksu (€/kk). Myyntihinta määrittyy sähköpörssistä hankitun sähkön hintatasosta. Sähköenergian osuuden sähkölaskusta voi kilpailuttaa, sillä sen voi ostaa mistä tahansa energiayhtiöstä.

Sähkönsiirron hinnan määrittelee aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka hoitaa sähkönsiirron oman jakeluverkkonsa kautta. Kukin verkkoalue on maantieteeltään, käyttäjämääriltään ja sähkön käytöltään varsin erilainen, siksi alueelliset erot ovat suuria. Siirtohinnoittelua seuraa Energiavirasto ja hinnoittelu on tarkkaan säänneltyä.

Sähkövero määrittyy sähkönkulutuksen mukaan. Arvonlisäveroa maksetaan sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja sähköverosta. Verojen osuus on noin kolmannes koko sähkölaskusta.

Pörssisähkön hinnoitteluun tulossa muutos

Euroopan sähkömarkkinat ovat siirtymässä tunnin jaksoista vartin jaksoihin, joka tarkoittaa sitä, että pian sähköä on mahdollista ostaa 24 tunnin sijaan 96 varttitunnin hinnalla vuorokaudessa. Muutos koskee sähkön tukkumarkkinoita, mutta saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa myös vähittäismarkkinoilla oleviin sopimuksiin. On mahdollista, että tulevaisuudessa iso osa pörssisähkösopimuksista perustuu varttihintoihin. Pörssisähkön hinnoittelun muuttuessa on kotitalouksien mahdollista hyötyä lisää sähkön kulutuksen ajoittamisesta halvempiin hetkiin.

Varttihintoihin siirrytään sähkömarkkinoiden tehokkaamman toiminnan toivossa. Säästä riippuvien tuuli- ja aurinkoenergian käyttö on lisääntynyt ja sähköntuotanto muuttunut entistäkin vaihtelevammaksi. Muutoksen odotetaan tasaavan hintojen vaihtelua.

Vinkki! Sähkölaskun lukuohje

Tuntuuko sähkölaskun luku epäselvältä ja hankalalta? Lue ohjeemme sähkölaskun lukuun täältä.

Lähde: Energia.fi

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä