Siirry suoraan sisältöön

Varaudu sähköpulaan

Kuluvana talvena mahdollisuus sähköpulaan on koholla ja sähkökatkoihin on hyvä varautua, sillä jokaisen kohdalle saattaa osua suunniteltu tai suunnittelematon sähkökatko. Olemme koonneet tietoa sähköpulan aikaisista sähkökatkoista sekä muistilistan siitä, mitä niiden aikana on hyvä muistaa.

Lähes kaikki toimii nykyään sähköllä, joten sähkökatkot vaikuttavat melkein jokaisen suomalaisen elämään. Lyhyet katkot eivät juurikaan haittaa normaalia elämää, mutta pidempien katkojen aikana on hyvä muistaa muutama asia:

  • Vedentulo voi lakata joko heti tai pienellä viiveellä, ja vessan voi mahdollisesti vetää vain kerran katkon aikana
  • Kaupat joutuvat sulkemaan ovensa eikä maksuliikenne toimi.
  • Bensapumput lakkaavat toimimasta, eikä autoja saa tankattua.
  • Ensimmäiset tietoliikenneyhteydet kaatuvat noin kaksi tuntia katkon alkamisen jälkeen.
  • Hissit pysähtyvät.
  • Katuvalot sammuvat.

Sähkökatkot hankaloittavat elämää, mutta hyvällä varautumisella niiden tuomat harmit voi minimoida.

Mistä sähköpula johtuu

Sähköpulalla tarkoitetaan tilannetta, jossa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Talvi on sähköpulalle kriittisempää aikaa, sillä Suomessa ison osan energiasta vie lämmitys.

Sähköpulan syntyyn taas vaikuttaa kaasun ja sähkön tuonnin loppuminen Venäjältä Suomeen. Myös Olkiluoto 3 käyttöönoton viivästyminen vaikuttaa mahdolliseen sähköpulaan. Muita sähköpulaan vaikuttavia asioita ovat uusiutuvan energiantuotannon vaihtelevuus sekä pohjoismaisten vesivarantojen tilanne, sillä pohjoismainen sähköjärjestelmä on vesivoimavaltainen. Kuiva kesä on vaikuttanut varastotilanteeseen, ja se on normaalia niukempi. *

Miten suunnitellut sähkökatkot toteutetaan

Sähköpulan uhatessa sähköä katkotaan alueellisesti, jotta sähköjen pysyminen päällä saadaan varmistettua koko sähköjärjestelmässä. Näin pyritään välttämään tilanne, jossa koko Suomen sähköverkko kaatuisi. Lyhyet, kiertävät katkot mahdollistavat sähköverkon kantokyvyn myös pulatilanteessa.

Valtakunnan kantaverkosta vastaava Fingrid antaa paikallisille sähköverkkoyhtiöille tiedon sähköpulasta. Sähköpula ajoittuu todennäköisimmin kovimpiin kulutuspiikkeihin arkiaamuna klo 7–9 ja alkuiltaisin klo 16–18. Tällaiset sähkökatkot toteutetaan suunnitelman mukaisesti johtolähtöjä avaamalla ja kiertävinä katkoina. Yksittäisen sähkökatkon pituus on noin kaksi tuntia. Katkoja voidaan joutua tekemään samalle alueelle useammin kuin kerran, mutta kahden sähkökatkon välissä on aina oltava useampi tunti aikaa. 

Ensimmäiseksi kytketään sähköjä pois alueilta, joissa on pääasiassa pientaloasumista (taajamat ja haja-asutusalueet). Sähköpulan pitkittyessä tai tarvittavan tehomäärän ollessa suuri voidaan joutua katkaisemaan sähköjä myös alueilta, joissa on tiheämpää kerrostaloasumista, palveluita ja suurempaa teollisuutta. Katkojen määrää tai edes tarkkoja alueita ei etukäteen tiedetä, mutta toki niistä pyritään tiedottamaan heti, kun tieto on tullut Naantalin Energiaan.

* Lähde: Fingrid

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä