Siirry suoraan sisältöön

Sähkön hinta puhuttaa

Maailmantilanne on näkynyt ja tulee näkymään sähkön hinnassa ehkä vielä pitkäänkin. Hinnat vaihtelevat viikoittain ja synkimmät arviot povaavat tulevalle talvelle moninkertaisia sähkölaskuja ja jopa mahdollista sähkönjakelun säännöstelyä, mikä voisi johtaa alueellisiin, portaittaisiin sähkökatkoksiin. Voiko sähkön hintaan ja sähkölaskuun vaikuttaa? 

Sähkölinjat

Sähkön hintataso säädellään pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla yhteismarkkinoilla, joten yksittäisen sähköyhtiön on mahdotonta vaikuttaa hintaan, jolla se myy sähköä eteenpäin. Sähkön hinnan marginaalit ovat tällä hetkellä olemattomat ja hankintariski on kasvanut merkittävästi. Tämän huomaa muun muassa siitä, että neljä sähkön myyntiyhtiötä on hiljattain lopettanut toimintansa kannattamattomana tai tehnyt konkurssin. 

Tilanne on tulevan talven kannalta akuutti ja asiakkaat ovat syystä huolissaan maksukyvystään ja selviytymisestään. Osa energiayhtiöistä, niin mekin, on lopettanut kokonaan oman verkkoalueen ulkopuolisen myynnin lisääntyneen riskin takia. 

Vakuusmaksut, joista on uutisoitu ja jotka aiheuttavat monelle energiayhtiölle haasteita, eivät onneksi ole ongelma meille. Olemme jo pitkään olleet yhteistyössä Vattenfallin kanssa ja 1.7.2022 alkaen siirryimme ns. komissiomyyjäksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Vattenfall kantaa tämän vakuusriskin ja kaiken muun hankintaan liittyvän riskin. Vakuusmaksut ovat sähköpörssin energiayhtiöiltä vaatimia vakuuksia siitä, että yhtiöt pystyvät jatkossa maksamaan sähkön, joka on jo etukäteen myyty tietyllä hinnalla. 

Pieni kertaus: mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu sähköenergian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. 

Sähköenergian hintaan kuuluvat kulutusmaksu (snt/kWh) sekä perusmaksu (€/kk). Myyntihinta määrittyy sähköpörssistä hankitun sähkön hintatasosta. Sähköenergiaa asiakas voi ostaa mistä tahansa energiayhtiöstä eli tämän osan sähkölaskusta voi kilpailuttaa. Tällä hetkellä kilpailutus on tullut erittäin hankalaksi useiden yhtiöiden lopetettua myynnin oman verkkoalueen ulkopuolelle. 

Sähkönsiirron hinnan määrittelee aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka hoitaa sähkönsiirron oman jakeluverkkonsa kautta. Siirtohinnoittelu on tarkkaan määriteltyä ja sen tuottotason toteutumista valvoo Energiavirasto. Naantalin alueella paikallinen verkkoyhtiö olemme me. 

Sähköveroa peritään sähkönkulutuksen mukaan. Arvonlisäveroa maksetaan sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja sähköverosta. Hallitus on jo ilmoittanut yhtenä tukitoimena sähkön arvonlisäveron määräaikaisesta alennuksesta. Tämä tuki kohdistuu kaikille asiakkaille. 

Omaan sähkölaskuun voi vaikuttaa säästämällä energiaa

Omaan sähkölaskuun voi parhaiten vaikuttaa kiinnittämällä huomiota omaan sähkönkulutukseen. Olemme koonneet nettisivuillemme runsaasti energiansäästövinkkejä, joista on iloa ympäri vuoden. 

Katso energiansäästövinkit 

Mediassa on kerrottu joidenkin energiayhtiöiden ottaneen sähkön hintakaton käyttöön oman jakelualueen asukkaille. Muun muassa Kokkolan Energia ja Seinäjoen Energia ovat näin päättäneet. Näiden molempien yhtiöiden tilanne on meihin verrattuna täysin eri, sillä heillä on omalla alueellaan voimantuotantoa, jonka tuotoilla he voivat kompensoida myyntihintaa. Meillä ei ole tällaista mahdollisuutta, ja voimme toimia vain pörssihinnan kautta. 

Mitkä ovat vaihtoehdot sähkötuotteissa?

Tällä hetkellä myymme sähköä vain omalla alueellamme joko määräaikaisina kahden vuoden sopimuksina tai toistaiseksi voimassa olevina tuotteina. Erona näissä on se, että määräaikainen on kiinteähintainen koko sopimuskauden ja sitä ei voi sopimusaikana muuttaa. Toistaiseksi voimassa oleva tuote seuraa pörssisähkön hintaa pienellä viiveellä, mutta sitä voidaan muuttaa milloin vain, kunhan siitä tiedotetaan asiakkaille kuukautta ennen. 

SPOT-Sähkössä hinta vaihtelee tunneittain. Sähkönhinta on pohjoismaisen sähköpörssin tuntihinta lisättynä 0,5 snt/kWh marginaalilla sekä perusmaksulla. 

Lisätietoja tuotteista saa nettisivuiltamme tai asiakaspalvelustamme 02 436 2900.

Syysterveisin
Pasi Haarala
toimitusjohtaja

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä